Teriyaki Shrimp
sale

Teriyaki Shrimp

8.00 9.50
Asian Glaze Salmon
sale

Asian Glaze Salmon

11.00 13.00
Coconut Curry Shrimp
sale

Coconut Curry Shrimp

11.00 15.00
Spicy Seafood Stew
sale

Spicy Seafood Stew

11.00 16.00
Chimichurri Shrimp

Chimichurri Shrimp

8.00